Legius - Kancelaria Prawna

Kancelaria Prawna Legius specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej działalności. W głównej mierze Nasza praca polega na odzyskiwaniu przysługujących Naszym klientom należności od Ich dłużników oraz uzyskiwaniu odszkodowań, zadośćuczynień z tytułu szkód komunikacyjnych oraz innych zdarzeń. Rozbudowany profil Naszej działalności wraz z utalentowaną kadrą pozwala Nam również świadczyć usługi w zakresie wskazanym poniżej.


Pomagamy w szczególności w ramach:


1. Prawa cywilnego m.in.:

 • sporządzaniu pism procesowych w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, zażaleń, zarzutów/sprzeciwów od nakazów zapłaty, skarg i innych,
 • sporządzaniu umów cywilnoprawnych, wniosków,
 • wypełnianiu formularzy,
 • gwarantujemy profesjonalną reprezentację w przypadku takiej potrzeby

2. Prawa spadkowego m.in.:

 • postępowanie o stwierdzenie praw do spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • unieważnienie testamentu;
 • wydziedziczenie, uznanie za niegodnego;
 • zabezpieczenie spadku;
 • podatek od spadków i darowizn.

3. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in.:
 • umowy o pracę;
 • rozwiązanie stosunku pracy;
 • ustalenie zatrudnienia pracowniczego;
 • wypadki przy pracy, niezdolność do pracy z tytułu choroby zawodowej;
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dochodzenie prawa do renty lub emerytury;
 • dyskryminacja;
 • mobbing.
5. Prawa podatkowego m.in.:
 • porady, wyjaśnienia i opinie w zakresie prawa podatkowego;
 • analiza umów i przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych, wybór najkorzystniejszej w danej sytuacji formy opodatkowania;
 • wnioski o umorzenie bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
 • wnioski o pisemną interpretację indywidualną co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego.
6. Prawa bankowego m.in.:
 • doradztwo w zakresie czynności podejmowanych pomiędzy bankiem a konsumentem;
 • sporządzanie oraz analiza umów zawieranych pomiędzy bankiem a konsumentem;
 • pomoc prawna w sporach z instytucjami finansowymi;
 • windykacja należności bankowych.
8. Prawa rodzinnego m.in.:
 • doradztwo w zakresie spraw rozwodowych;
 • sporządzanie oraz analiza pozwów o rozwód;
 • doradztwo w zakresie opieki nad małoletnimi;
 • doradztwo w zakresie ustanowienia alimentów;
 • sporządzenie pozwów o alimenty;
 • doradztwo w zakresie ustanowienia lub zniesienia rozdzielności majątkowej małżonków;
 • sporządzanie oraz analiza umów małżeńskich;
9. Prawa administracyjnego m.in:
 • doradztwo w zakresie spraw prowadzonych przez urzędy;
 • doradztwo oraz analiza spraw prowadzonych przez sądy administracyjne;
 • sporządzanie oraz analiza pism kierowanych i otrzymywanych od urzędów;
 • sporządzanie oraz analiza wniosków i formularzy;
 • sporządzanie skarg na przewlekłość postępowania;
10. Prawa gospodarczego i handlowego m.in.:
 • strategie prawne spółek prawa handlowego;
 • zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego;
 • sporządzanie i weryfikacja wszelkich umów, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym oraz pism sądowych;
 • tworzenie i analiza regulaminów, statutów, etc.;
 • negocjacje z kontrahentami Naszych klientów;
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców.
11. Służebności:

Biorąc pod uwagę problematykę służebności Nasz Zespół wychodzi naprzeciw potrzebom Naszych Klientów. Kancelaria Prawna Legius oferuje pomoc w zakresie:

 • kompleksowego dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z gruntów przez przedsiębiorstwa energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, etc.;
 • sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości obciążonej;
 • ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem;
 • doradztwa w kwestii zasadności roszczeń oraz ich wysokości;
 • przygotowania i sprawdzenia niezbędnej dokumentacji;
 • prowadzenia negocjacji pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem bezumownie korzystającym z gruntu;
 • udział w czynnościach w trakcie wizji lokalnych.

Uwaga! Jeżeli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, przez którą przebiegają linię przesyłowe zgłoś się do Nas jak najszybciej. Przedsiębiorstwa przesyłowe mogą po 20 latach nabyć ww. służebność w drodze zasiedzenia. Po tym terminie dochodzenie jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu będzie niemożliwe. Nie zwlekaj – działaj!

10. Prawa karnego m.in.:
 • zapewniamy obronę w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • gwarantujemy reprezentację pokrzywdzonego jako oskarżyciel posiłkowy
 • zapewniamy reprezentację w toku postępowania wykonawczego
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania wykonawczego
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w związku z przestępstwem
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia

Windykacja należności

Prawnicy Kancelarii Prawnej Legius posiadają wszechstronne doświadczenie w odzyskiwaniu należności od dłużników.

Zakres naszych działań:

 • windykacja polubowna;
 • windykacja sądowa;
 • negocjacje;
 • sporządzanie ugód pomiędzy stronami sporu;
 • monitoring wierzytelności w razie umownego rozłożenia długu na raty;
 • kompleksowa obsługa związana z renegocjowaniem zadłużenia;
 • ocena wiarygodności finansowej kontrahentów przedsiębiorców.
Współpraca z Kancelarią Prawną Legius to gwarancja profesjonalnego podejścia do każdej sprawy.

Doradztwo biznesowe
Prawnicy Kancelarii Prawnej Legius posiadają szeroką praktykę w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw,
w tym spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zakres Naszych usług:
 • kompleksowe zakładanie działalności gospodarczej;
 • stała obsługa działalności gospodarczej;
 • sporządzanie wymagających umów handlowych, dających gwarancję właściwego i odpowiednio zaawansowanego zabezpieczenia interesów naszych klientów;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w ramach finansowania działalności gospodarczej, poprzez m.in. pozyskiwanie funduszy unijnych na założenie oraz rozwój przedsiębiorstwa;
 • działania restrukturyzacyjne działalności gospodarczych – profesjonalna analiza finansowo – prawna przedsiębiorstwa.

Łącząc Naszą wiedzę i współpracę ze specjalistami, pomagamy zoptymalizować sposoby finanso-
wania i prowadzenia Twojego przedsiębiorstwa. Dokładamy wszelkich starań by Twoja działalność była otoczona właściwą opieką prawną z każdej możliwej strony.

Nieruchomości

Proponujemy Państwu pośrednictwo przy kupnie, sprzedaży lub najmie nieruchomości. Nasi doświadczeni pracownicy w krótkim czasie potrafią znaleźć potencjalnego nabywcę lub lokal odpowiadający Państwa wymaganiom. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Codziennie poszerzamy Naszą ofertę, aby mieć pewność, że jest ona odpowiednia dla każdego z naszych klientów. Zaufanie do naszych usług zapewnia posiadane przez nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Współpracując z nami, gwarantujemy pewną i kompleksową obsługę każdej sprawy. Ścisła współpraca z prawnikami Kancelarii Prawnej Legius gwarantuje przeprowadzenie bezpiecznej transakcji. Proponujemy szerokie doradztwo w obrębie prawa nieruchomości. W szczególności, zajmujemy się:

 • kompleksowym doradztwem przy obrocie nieruchomościami, szczególny nacisk kładąc na badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • kompleksową obsługą przeprowadzanych transakcji;
 • prowadzeniem negocjacji z potencjalnymi klientami;
 • analizą lub bezpośrednią pomocą podczas zawierania umów przed notariuszem;
Dodatkowo, angażujemy się w:
 • nadzór nad procesem uzyskiwania pozwoleń na budowę/przebudowę budynku;
 • analizę hipoteki, księgi wieczystej nieruchomości;
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów o roboty budowlane.
Dołożymy wszelkich starań, aby Nasza praca przyniosła pożądany dla Państwa efekt.

Kontakt z nami
+48 530 547 053
+48 530 535 950
kancelaria@legius.pl
Legius
ul. H. Derdowskiego 9/2
Gdynia 81-369
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek: 09:00 - 17:00
Formularz Kontaktowy:
Imię i nazwisko*
E-mail*
Treść*
captcha

Facebook