Polityka Cookies

  1. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookie’s.
  2. Pliki Cookie’s wykorzystywane są w celu usprawnienia i uproszczenia działania oraz korzystania z Serwisu.
  3. Zleceniodawca, akceptując politykę plików cookie’s godzi się na przesłanie i zapisanie na urządzeniu końcowym, z jakiego korzysta, plików cookie’s.
  4. Zleceniobiorca oświadcza, iż wykorzystywane przez Serwis pliki cookie’s nie stanowią nośników danych osobowych, mogących identyfikować Zleceniodawcę, ani nie wprowadzają zmian w oprogramowaniu lub konfiguracji urządzenia końcowego, którego używa Zleceniodawca.
  5. Zleceniodawca w każdym czasie posiada możliwość ograniczenia stosowania plików cookie’s poprzez ich zablokowanie lub usunięcie.
  6. Zleceniobiorca oświadcza, iż zablokowanie lub usunięcie plików cookie’s z urządzenia końcowego, którego używa Zleceniodawca, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Facebook