Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu legius.pl
 1. Polityka prywatności serwisów skierowana jest do osób z nich korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisów oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do Użytkownika, której dane dotyczą.

Dane gromadzone przez właściciela serwisu
 1.  W przypadku wysłania zapytania z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronach gromadzone będą następujące dane Użytkownika: numer telefonu, adres e-mail, imię oraz ewentualnie nazwisko.
 2. Właściciel będzie gromadził automatycznie dane Użytkownika jedynie podczas wizyty na stronie, w szczególności adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w Polityce cookies zamieszczonej poniżej.

Sposób zbierania danych
 1. Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu wysyłania przez Użytkownika zapytania do właściciela serwisu.

Okres przetwarzania danych

Dane Użytkowników będę przetwarzane przez okres, którego długość uzależniona jest od celu ich przetwarzania. Właściciel będzie przechowywał zdane Użytkownika przez okres, który obliczany jest według poniżej wymienionych kryteriów:

 • przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Właściciela do przetwarzania danych przez oznaczony czas,
 • okres, którego Właściciel potrzebuje do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, jako administratora danych,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda przy wysyłaniu zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Sposób wykorzystania danych
 1.  Dane Użytkowników wykorzystane są do celów generowania statystyk odwiedzin serwisów i utrzymania kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane Użytkowników przekazane przez nich w celu wysłania zapytania wykorzystywane są do celów odpowiedzi na zapytania Użytkowników (kontaktu z użytkownikiem w sprawie zapytania). Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane Użytkowników przekazywane przez nich w celu otrzymywania od Właściciela informacji w formie Newsletter’a wykorzystywane są do przesyłania Użytkownikom wiadomości o nowych przedsięwzięciach podejmowanych przez Właściciela, etapach już realizowanych projektów, a także planowanych inwestycjach, oraz nowych produktach w ofercie Właściciela.

Kontakt z Użytkownikiem
 1. Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach wyłącznie w zakresie, w jakim związane jest to z celem przetwarzania danych, na który Użytkownik wyraził uprzednio zgodę. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: biuro@legius.pl.

Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych.
Obowiązek informacyjny
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Legius Kancelaria Radców Prawnych w Gdyni przy ul. Świętojańskiej  47/3.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie Polityki prywatności zatytułowanym „Sposób wykorzystania danych”.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych, jednakże czynność ta nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego Właściciel dokonał już w oparciu o udzieloną uprzednio zgodę.
 5. Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjne.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika jakiegokolwiek naruszenia w przetwarzaniu jego danych, może on wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka korzystania przez serwisy z plików „cookies” (ciasteczek)


Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
 1. Właściciel serwisów informuje, że serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisów zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
 1. Właściciel serwisów zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie na niniejszej stronie nowej polityki prywatności. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności będzie widoczna na niniejszej stronie z nową datą.