Legius

Obsługa prawna osób zadłużonych

Zakres prawnej pomocy dla zadłużonych oferowanej przez naszą kancelaria pomocy dłużnikom obejmuje następujące działania:

Jak wygląda pomoc prawna dla osoby zadłużonej?

Pomoc osobie zadłużonej nazywa jest antywindykacją. Stanowi to zespół działań, prowadzących do skutecznego oddłużenia osoby posiadającej zobowiązania względem np. banków lub innych podmiotów i instytucji. Kancelaria podejmuje wówczas działania tak przed ustanowieniem przez sąd tytułu wykonalności, nakazu zapłaty, jak i w trakcie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego. Kancelaria tym samym skupia się na świadczeniu usług, które skupiają się na: oddłużaniu, kontakcie z wierzycielami oraz opracowaniu planu antywindykacyjnego.

Oddłużanie

Należy wskazać, że nie zawsze dochodzenie należności jest uzasadnione lub uprawnione. Oprócz dłużników, wobec których egzekucja jest zasadna, wielu zapłaciło swoje zadłużenie już dawno, niektórym długi się przedawniły, a część nigdy nie posiadała żadnych zaległości. Nasza Kancelaria pomaga wykazać:

  • czy roszczenie jest zasadne,
  • czy długi nie uległy przedawnieniu,
  • czy żądana kwota nie jest zawyżona,
  • czy środek egzekucyjny został dobrany współmiernie do okoliczności i rodzaju zadłużenia,
  • czy dłużnik miał szansę, by skorzystać z odwołania.

 

Pomoc osobie zadłużonej nazywa jest antywindykacją. Stanowi to zespół działań, prowadzących do skutecznego oddłużenia osoby posiadającej zobowiązania względem np. banków lub innych podmiotów i instytucji. Kancelaria podejmuje wówczas działania tak przed ustanowieniem przez sąd tytułu wykonalności, nakazu zapłaty, jak i w trakcie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego. Kancelaria tym samym skupia się na świadczeniu usług, które skupiają się na: oddłużaniu, kontakcie z wierzycielami oraz opracowaniu planu antywindykacyjnego.