Legius

Realizacja procesu budowlanego

Od początku działalności naszej Kancelarii prawnej zapewnienie Klientom prawnego wsparcia w procesie inwestycyjno-budowlanym było jednym z ważniejszych obszarów naszego doradztwa. Wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów różnych uczestników procesu inwestycyjnego, a także znajomość mechanizmów działania administracyjnej biurokracji pozwala nam przekładać urzędniczy żargon na język biznesu oraz na oferowanie praktycznych rozwiązań, nawet dla najbardziej niestandardowych sytuacji.

Obszary działań

Stan prawny nieruchomości

Przeprowadzamy kompleksowe badanie stanu prawnego terenów inwestycyjnych zarówno na etapie przed realizacyjnym, jak i po zakończeniu inwestycji.

Działamy w imieniu inwestorów lub innych stron w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej (m.in. w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych, decyzji WZiZT, pozwolenia na budowę).

Wspieramy w tworzeniu i negocjacjach umów określających zakres inwestycji infrastrukturalnych towarzyszących głównemu przedsięwzięciu.

Pomagamy w stworzeniu oraz w negocjacjach umów zawieranych w procesie inwestycyjno –budowlanym (m.in. umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane, umów o generale wykonawstwo, umów o podwykonawstwo, umów o zastępstwo inwestycyjne). 

Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami cywilnymi (m.in. w sprawach o zapłatę za wykonane pracy oraz w sporach dotyczących odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy), a także przed sądami administracyjnymi (m.in. w sprawach skarg na rozstrzygnięcia administracyjne czy akty prawne uchwalane przez organy JST, jak i studium, mpzp).